Now everyone can grow bigger better brains learning music with us

Join our safe online portal with NO ADS

BLMF Videos On Demand is here

visit our new faster platform and discover 

Fun, educational music videos for your child’s important first years of development 

SIGN IN to old platform BLMF Now

Frequently asked questions

Ouders in de school


Ouders zijn alleen bij hoge uitzondering op afspraak welkom in de school. Zonder deze afspraak kunnen wij de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet garanderen. De leerkracht van uw kind is daarnaast telefonisch (na schooltijd) en via de mail bereikbaar.

Ouders mogen de school alleen betreden via de hoofdingang. Bij binnenkomst (met of zonder afspraak) meldt u zich via de deurbel. Bij de ingang zult u daarnaast een aantal gezondheidsvragen moeten beantwoorden, de zogenaamde triage. Dit kan zowel digitaal (via een QR-code) als op papier. Dit formulier kunnen we tevens gebruiken voor een eventueel contact-onderzoek van de GGD. Na 14 dagen wordt het formulier vernietigd.
Hygiëne & schoonmaak


Op verschillende momenten tijdens de schooldag zullen de kinderen hun handen moeten wassen. Dit zal in ieder geval bij binnenkomst zijn, voor het eten en na een pauze of een gymles. Bij iedere toiletgroep hangt een handen-was-instructie, daarnaast zullen de leerkrachten er op toezien dat dit grondig gebeurt. De toiletgroepen, de tafels, de deurklinken en de trapleuningen zullen dagelijks meermaals extra worden schoongemaakt.
Afspraken halen / brengen


De leerkrachten van de groepen staan vanaf 8.25 klaar op het plein om de kinderen op te vangen en nemen de groep om 8.30 uur mee naar binnen. Wij verwachten de kinderen niet eerder op het schoolplein om nog even te spelen. Waar mogelijk vragen wij u om de kinderen zelfstandig naar school te laten komen. Kom zo veel als mogelijk lopend of op de fiets naar school toe en bewaar voldoende afstand.

Ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 brengen hun kind (als ze gebracht worden) tot waar het plein begint. Ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 brengen hun kinderen op het onderbouwplein tot aan de plek waar de kinderen na het buitenspelen ook naar binnen gaan.

Dit zijn voor de kinderen de vertrouwde plekken:
- Groep 1/2a bij de kleuteringang,
- Groep 1/2b op het podium
- Groep 1/2c op de zandbakrand
- Groep 1/2d bij het ronde bankje om de boom

Voor het halen van de kinderen geldt dat de ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 voor de kleuteruitgang mogen wachten, de ouders van de groepen 3 mogen op een ander deel van het plein wachten en de rest van de ouders wacht op de gebruikelijke plekken buiten het plein. We zorgen ervoor dat alle kinderen om 14.00 uur de school uitgaan, de klassendiensten zijn tot nader order opgeschort. Houd in alle gevallen wel rekening met de 1,5 meter afstand van elkaar.
Positieve testuitslag huishouden


Bij een positieve testuitslag vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met school. Dit kan tijdens schooltijden telefonisch (050-5017772), buiten de openingstijden kan dit via mail (info@obsdepoolster.com). In afstemming met de ouder worden de ouders van de groep geïnformeerd. - Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. - Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). - Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. - Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.
Wel of niet naar school


Bij het besluit of uw kind bij ziekteverschijnselen wel of niet naar school kan komen volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn verwerkt in een beslisboom.

Beslisboom t/m 12 jaar

Let op: Vanaf 14 oktober geldt dat wanneer een huisgenoot alleen koorts heeft, de rest van het gezin niet hoeft thuis te blijven. Wanneer hier echter andere coronagerelateerde klachten bijkomen, dan dient iedereen thuis te blijven. Diegene met koorts blijft uiteraard in beide gevallen thuis.
Ventilatie


Het ventilatiesystemen is recent gecheckt en de school heeft geen recirculatie-systeem, dus wat dat betreft is er geen risico. Daarnaast zorgen we ervoor dat er dusdanig geventileerd wordt in de school, dat er altijd sprake is van verse lucht in de lokalen tijdens schooltijden.
Thuiswerk


Voor meer informatie over het thuiswerken gaat u naar de speciale thuiswerkpagina.
Noodopvang


Zo lang de school gesloten is, wordt er noodopvang geboden. Zoals het woord al aangeeft, wordt deze opvang geboden aan ouders die in nood komen. Tijdens deze opvang volgen de kinderen het digitale thuiswerkprogramma.
De noodopvang is beschikbaar voor:
- kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Op de dagen dat u in nood komt is er opvang beschikbaar. Klik hier voor de lijst met cruciale beroepsgroepen. De aanmelding hiervoor verloopt via de directeur van de school; b.vanbergen@obsdepoolster.com. - kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De aanmelding voor deze noodopvang verloopt via de hulpverlening.